เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

สำนักปลัด

2013-8-8 18:12| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 4483| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

นายปรีชา  ดาวเรือง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
โทร 034674200 ต่อ 203

นางสาวชยุฏา  คนใจดี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทร 034674200 ต่อ 106

นางสาวรัชนี  แห้วเพ็ชร์
หัวหน้าฝ่า่ยอำนวยการ

โทร 034674200 ต่อ 108

นางสาววันทนา  แห้วเพ็ชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

โทร 034674200 ต่อ 106

นางสาวศรัณยา  กำเนิดรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 106

นายสมโภช  อินนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 106

นายสายทูล  อินทรกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 106

นา่ยชัชวาล  ปรีดา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 108


นางราตรี  อัศวกาญจนวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียชำนาญงาน

โทร 034674200 ต่อ 106

นางสาวดุษณีย์  วันศรีรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

โทร 034674200 ต่อ 108


นายโสภณ  มาช่วย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 108


นางสาววิชุดา คุณวัชระกิจ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 106


นาวสาวยุวดี  อ่อนเบา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 034674200 ต่อ 108


นางน้ำเพ็ชร  อิ่มวงศ์
ครู คศ.2

โทร 034674200 ต่อ 109


นางขณิตฐา  มะลิทอง
ครู คศ.1

โทร 034674200 ต่อ 109ก่อนหน้า:คณะผู้บริหารถัดไป:กองช่าง

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2022-12-4 07:47 , Processed in 0.043873 second(s), 18 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน