เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

กองคลัง

2013-8-13 17:37| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 1928| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: กองคลัง

กองคลัง


ผู้อำนวยการกองคลัง

ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผน บริหารจัดการระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับแนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

bungerd
นางสาวบุญเกิด  สระทองแก้ว 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี

นางสาวปราณี  อินทร์กุล 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งต้อง กำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญงานสูงในด้านงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ
sanya
นายสัญญา  บุญตามทัน 
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านงานพัสดุ
นางสาวสุภาพ แผนสมบูรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลักษณะงานปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้่างาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญา โดยต้องกำกับและแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานด้านการเงินและบัญชี


 

ก่อนหน้า:สภาเทศบาลถัดไป:กองช่าง

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2021-10-19 09:33 , Processed in 0.040843 second(s), 18 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน