เทศบาลตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

พรบ./พรก.

2013-8-13 21:37| ผู้เผยแพร่: admin| เข้าชม: 5663| ความคิดเห็น: 0

คำอธิบาย: พรบ./พรก.

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๒

http://wiki.kpi.ac.th/images/4/4d/T160462-14.pdf

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖0

https://www.yotathai.com/yotanews/law-passadu-2560

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20190717171153.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

https://www.lp-pao.go.th/Plan/images/book/Book-005.pdf

พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การเข้าชม/อ่านที่เกี่ยวข้อง

Archiver|อุปกรณ์เคลื่อนที่|รายชื่อผู้กระทำผิด|Nongpruekan.go.th

GMT+7, 2024-7-24 17:00 , Processed in 0.038264 second(s), 19 queries .

Powered by PANANAT.COM

© 2013 Nongpruekan.go.th

ขึ้นไปด้านบน